Məqalələr

PPR pipe advantage

2018-11-14

1, good flexibility, PPR pipes are less prone to deformation, nor broken, greatly reduce the amount of joint use.

2, korroziyaya davamlı, suya davamlı və PPR boruları və armaturları su eroziyasında kimyəvi maddələrə davamlıdır, hamar daxili səth sularının formalaşdırılmasına yol verilmir.

3, yüksək temperatur, yüksək təzyiq, PPR boruları və fitinqlər, 45km / m2 boru deformasiya temperaturunda 112 dərəcə istilik temperaturunda təzyiq altında olan su.

4, have long performance life, PPR pipes and fittings, for his old age, huaqiang, normal operating service life of 50 years.

Construction of 5, simple maintenance, PPR pipe good flexibility allows quick and easy connection, safe and reliable.