Company News

Advantages Of HDPE Mute Groove Tube

2018-11-15

HDPE mute Groove tubes due to the connections of a breakthrough and innovative, current phase in China new building materials, a continuous trend of rapid development in the construction markets in March.

HDPE Groove səssiz boruları HDPE bu materialda elastik materiallara aiddir, materialın özü səs-küyün azalmasına təsir edir və ikincisi HDPE boruların Groove divar qalınlığını yumşaq və elastik olan standart borulardan daha qalın və hamar bir daxili divar , vibrasiyanın təsiri və səs-küyün azaldılması çox yaxşıdır.

Also, using grooved ring flexible connection pipe flat butt, and the rubber ring seal, pass can stop sound waves, noise is not expanded.