Company News

HDPE qaz boru materialları

2018-11-15

İthal edilmiş xammallardan istifadə edilən demək olar ki, bütün xammalların HDPE qaz boruları PE80 və PE100 səviyyəsidir. PE qaz borularının kütləvi istehsalı üçün heç bir xüsusi material yoxdur. HPPE qaz borusu, adətən yüksək sıxlıqlı polietilen, güclü və sərtliyini yanacaq borusu komponentindən daha yüksək olacaq.

Boru üçün vaxt keçdikcə yaşlanma hadisəsi olacaq, mexanik xüsusiyyətləri və fiziki xüsusiyyətləri zəiflədiləcək, boru ilkin sünek çatışmazlığı yaşlanmanın qüsurlu bir uğursuzluq halına düşəcəkdir.

Yaşlanma prosesinin çökməsi üçün HDPE-dən yavaş-yavaş xüsusi material qazı, yəni əsasən MDPE istifadə edərək qaz üçün xüsusi material kimi istifadə edilir.